Nyt fra os

Afvikling af generalforsamling: Stevns Amatør Scenes vedtægter foreskriver, at vores generalforsamling skal være afviklet i årets første kvartal. Det har på grund af forsamlingsforbuddet ikke været muligt og derfor har bestyrelsen besluttet at udsætte afviklingen, til det igen er muligt at mødes fysisk. Det vil blive annonceret Stevnsbladet, når det kan lade sig gøre.


OBS!

KONTINGENT til Stevns Amatør Scene bedes i år betalt senest 31. marts 2021.  Bedes indsat på foreningens konto i Sparekassen Sjælland: 

Reg. nr. 9886 konto 0000 275 951.

Kontingent for aktivt medlemskab for året 2021: 150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 16.  Et passivt medlemskab koster 75 kr. 

——————————————————————————————————————–

Masken

Masken er vores medlemsblad, og du finder de tidligere udgaver her:

2020  Masken 1 2020

2019  Masken 2 2019

2018  Masken 3 2018