Nyt fra os

Generalforsamling:

Stevns Amatør Scene afholder generalforsamling den 22. juni 2021 kl. 19.30 på Store Heddinge skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden i hænde mindst 2 dage forud.

OBS! KONTINGENT til Stevns Amatør Scene bedes i år betalt senest på generalforsamlingen 2021.  Bedes indsat på foreningens konto i Sparekassen Sjælland: Reg. nr. 9886 konto 0000 275 951.

Kontingent for aktivt medlemskab for året 2021: 150 kr. for voksne og 75 kr. for unge under 16.  Et passivt medlemskab koster 75 kr. 

——————————————————————————————————————–

Masken

Masken er vores medlemsblad, og du finder de tidligere udgaver her:

2020  Masken 1 2020

2019  Masken 2 2019

2018  Masken 3 2018